Thiết kế/ Đồ họa

Kỹ Thuật Viên Xử Lý Hình Ảnh Full Time